FODOR KATA

VISSZA

 
 

 

 

Fodor Kata 1959. március 28-án született Losoncon.

Már gyermekkorában felfigyeltek ügyes kézvonásaira, papírra vetett ábrázolásaira. Komoly válaszút azonban a középiskolában jelent meg előtte. Érdeklődése akkor két – számára egész életére kiható – művészet, a zene és a képzőművészet közé állította. Akkor és ott a színek győzedelmeskedtek, bár a zenétől sem szakadt el teljesen sohasem. Főleg a népzene gyakorolt rá nagy hatást több ízben is élete folyamán, gazdagítva lelki, érzelmi, sőt képekben kiteljesedő világát is.

Biztos vagyok benne, hogy ha akkor és ott a zene mellett döntött volna, ugyanolyan hévvel és energiával járta volna azt az utat is, mint a képzőművészetét, hiszen mindig mindent a maga teljességében igyekezett magáévá tenni és talentumával gyarapítva továbbadni.

Lendületet, szellemi lendületet hordozott – írta róla Tallósi Béla.

Így igaz. Lelki lendülettel élt és alkotott, valahányszor kézbe vette ecsetét. Szinte izzott a vászon, miután ecsetvonásai nyomán lelkének vérszín cseppjei vászonra lehelve új életre keltek.

Újra Tallósi Béla szavaival élve: „A vér színével olyan intenzitást vitt vászonra, amely elől nem lehetett csak úgy tovább menni, s amely erősen beleégett a tudatba. Kiáltott magáért. Vásznainak jellegzetes piros és sárga lendületével felismerhető, összetéveszthetetlen.”

 

Főiskolai tanulmányait 1978 és 1984 között végezte a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán, grafika szakon Orest Dubay osztályában.

 

Pozsonyban élt, ahol kezdetben szabadfoglalkozású művészként kereste az érvényesülés lehetőségét. Ebben az elnyert ösztöndíjak is segítségére voltak, mint például Szlovák Képzőművészeti Alap, az 1987-ben elnyert kétéves źudovít Fulla-ösztöndíj, illetve a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap.

 

Alkotásai több magán- és közgyűjteményben szerepelnek (Pozsony Város Galériája / Galéria mesta Bratislavy, DMM Komárom, a losonci Nógrádi Galéria, a dunaszerdahelyi Kortárs Művészeti Galéria, Slapansky Galéria / Galerie Slapansky, München, Danubiana, Muelensteen ArtMuseum és

mások...)

 

Munkásságát kiállítások hosszú sora fémjelezi. Egyetemi tanulmányait befejezve szinte majdnem minden évben volt egyéni vagy csoportos kiállítása, ezek számát felsorolni is hosszú volna, jelentőségüket pedig a művészettörténet feladata méltatni.

Könyvek lapjain napvilágot látott illusztrációi olvasók ezreinek szereznek örömet.

 

Ki is volt valójában Fodor Kata, saját maga számára s mindazok számára, akik közvetlenül vagy akár közvetve, képein keresztül részévé váltak annak a teljességnek, melyet életével s festményeivel egyaránt nyújtott?

Merüljünk bele expresszív, oly gyakran talán iróniával is dúsított alkotásain keresztül lelki, szellemi életének mikrohullámaiba, hogy megtaláljuk egyéniségének mozgató energiáját, hogy megismerjük a teljes Embert és a nagyszerű Művészt.

 

Fodor Kata a festészetben találta meg azt az önkifejezési módot, amely által a világot látja és láttatja. Festményeiből tüzes színekben összpontosuló hatalmas energia árad. A piros árnyalatai a nőiség ezernyi formáját szimbolizálják. Lágyan ringatnak, akár az anya, vagy csábítóan égetnek, mint a tüzes szerető – jellemezte őt nemrég Erika Okruhlicová.

A művész műveiben nem csupán saját érzés- és hangulatvilágát jeleníti meg, hanem a nézőben is rezonálni kíván a formák és színek által. Képeinek lényegi eleme az emberben való hit, hit a bennünket mindig új célok felé terelő energiában. Művészetéből sugárzik a meggyőződés, hogy a világot belső tűzzel, a jóba vetett hittel kell szemlélnünk, hiszen a láng ott pislákol mindenben és mindenkiben, csak fel kell fedezni.

 

Köszönet Fodor Katának, hogy kortársként itt élt és alkotott közöttünk, s hogy gazdagított közösségeket, egyéneket egyaránt. Köszönet a lángért, amit nem hagy bennünk kialudni. Élete az alkotásaiban, a nekünk átadott lángocskákban lobog tovább. (F. L.)

 Emlékkiállítás a komáromi Limes Galériában, 2010

 

Egyéni kiállításai:

1986 - Festmények és grafikák /Milan Machajdíkkal/ Pozsony

1990 - Egyéni kiálítás, Komárom

1991 - Bodybuilding, B&M Gallery, Pozsony

1995 - Private Blues, Študio S, Pozsony

1997 - Balance, Galéria Nova, Pozsony, 
Galéria Polnobanka, Pozsony

1998 - Murmur, FFUK, Pozsony

1999 - Fodor-Kata-Gály, Art-Ma Galéria, Dunaszerdahely /Gály Katival/

              A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony /Gály Katival/

2000 - Privát tűzvész, Nógrádi Galéria, Losonc

2001 - A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Varsó /Szabó Ottóval/

               Deep Colour Water, Galéria A 1, Pozsony

2003 - Egyéni kiállítás, Galerie Slapansky/Slapansky, München /J. Hoborral/

2006 - Egyéni kiállítás, J&T, Pozsony

 

Csoportos kiállításai:

1984 - Fiatalok kiállítása, Pozsony

1986 - Slovenský ex libris, Trencsén, Pozsony, Franciaország

              1. portré triennálé, Liptovský Mikuláš

               Fiatalok kiállítása, Berlin, Pozsony

1987 - 5 fiatal művész kiállítása, Galéria SFVU, Pozsony

               2. akvarell triennálé, Nógrádi Galéria, Losonc

               Fiatalok kiállítása, Sztetín, Lodz

1988 - Festmények, grafikák és rajzok, Nógrádi Galéria, Losonc /Balázs I.-al és M. Rumannal/

1991- Nachbarn, Nurnberg

             1 szlovákiai képzőművész, Budapest Galéria, Városi Galéria Pápa

1992 - A nő, Stúdio S, Pozsony

1993 - Ignis & aqua, Pozsony / J. Hoborral, J. Kelemennel és I. Porázikkal/

1994 - Illusztrációs biennálé, Dunaszerdahely

1997 - Art expo, Műcsarnok, Budapest

              Más realitás, Vármúzeum, Esztergom, Dunaszerdahely

1998 – Kortárs

1999 - Az avantgárdtól a posztavantgárdig, KMG Dunaszerdahely, Komárom

2001 - 9+3+1, Danubiana, Muelensteen Art Museum, Bratislava-Čuňovo

2002-2003 - Fiatal művészek kiállítása, 10-1,Kassa Losonc, Salgótarján

2006 - Illusztrált könyv 8, Dunaszerdahely

2007 - Áthidalás, Pozsony

              Szó és kép, Galéria Ardan, Pozsony

 

Illusztrált könyvek:

Kövesdi Károly : Manóház. Madách, 1989

Ravasz József : Jileskero kheroro (Domček v srdci/Szívházikó). Mikromex-1992

Haraszti Mária: Buborék. Microgramma, 1993

Mila Haugová: Dáma s jednorožcom. Slovenský spisovatež, 1995

Szuchy Magdolna: Magyar nyelv az alapiskola 5. osztálya számára. SPN, 1995

Slovenský jazyk 5. ročník, pre ZŠ s vyuč. jaz. maď. (társszerzőkkel). Terra, 2000

Méry Magdolna: Ipolymenti népmesék, Madách-Posonium, 2002

Förtelmes kaszálógép - antológia, Madách-Posonium, 2003

Ugrás a semmibe - antológia, Madách-Posonium, 2004

Fónod Zoltán: Szellemi őrjárat, Madách-Posonium, 2006

Koncsol László: Tegnap a holnap után, Madách-Posonium, 2006

Duba Gyula: Az élet lehajló ága, Madách-Posonium, 2006

Varga Imre: Agram Irev lelki mozija, Madách-Posonium, 2006

Szalay Zoltán: Nyelvjárás, Madách-Posonium, 2007

Tóth Elemér: Pitypang, Madách-Posonium, 2006

Zalaba Zsuzsa: A varázstoll, Madách-Posonium, 2007

 

Publikációk: Kalligram, Irodalmi Szemle, Romboid, Kultúrny život, Vasárnap, Tücsök, Zornička

 

Művek közgyűjteményekben:

DMM, Komárom

KMG, Dunaszerdahely

Nógrádi Galéria, Losonc

GMB, Pozsony

 

Irodalom:

TARÁBKOVÁ, Z.: Katarína Fodorová, Výtvarný život, 1986/5

LOVIŠKOVÁ: Súčasný slovenský ex libris, Výtvarný život, 1986/8.
GÁLY T.: Két szlovákiai képzőművész (Rövid híradás), Művészet, 1998/1.
VIK, K.: Prínos mladej grafiky, Výtvarný život, 1989/6.
BAČÍKOVÁ, S.: Body building alebo klamanie telom, Ateliér, 1992/9.
LÓSKA L.: Magyar képzőművészek Szlovákiában, Művészeti Műhely, 1992
HAUGOVÁ, M.
: K. Fodorová, Kultúrny život, 1993. január 14.

SZŐKE E.: Magán Blues, Nap, 1995. március 1.

BACHRATÝ, B.: K. Fodorová, Sme, 1997. január 24.
Kubička-Kucsera Klára: Képünk. A Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának albuma. (Design: Kopócs Tibor; AB-ART, Pozsony 1999)
TALLÓSI, B.: Elhunyt Fodor Kata, Új Szó, 2009. november 20.

http://www.dbsys.hu/fodorkata/
http://www.parlamentnykurier.sk/kur11-03/50.pdf
http://www.animaportal.eu  

http://www.artportal.hu