Rácz Boglárka

 

     
1986 – ban született Losoncon.

A füleki gimnáziumban érettségizett.

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola hallgatója Bapesten. Védikus irodalmat, filozófiát, szanszkrit nyelvet, hinduizmust hallgat.
Három éve Krisna-tudatú hívő. Tanítvány. Szolgálatot végez, meglehetős rendszerességgel. Néha ír is.
Műveit a Szőrös Kő közli.

Antológiák:
Szlovákiai magyar szép versek, 2006/2007

Önálló kötete:
Ébredések küszöbén
(AB-ART, 2007)

 

 


a költő

szót ért a szavakkal
versébe simul
öntudatlanul

álmában betűk között imbolyog
tenyerében kanyarog
a fogalmazhatatlan

 

a költő élete

a költő élete csupa zárójel
csupa vessző kettőspont
haldokló írásjelek sokasága
papír

lapjain véraláfutás

a költő élete követhetetlen
rendszertelen cikázás
sejteni nem sejteni
szólni miről akar
a költő élete néha

három versszak
vagy három sor
vagy egy-egy villanás