Jitka Rožňová    
   

 

 

         

Poetka, prekladateľka a publicistka JITKA ROŽŇOVÁ sa narodila 14. mája 1976 v Českom Brode.

Žije a pracuje v Nových Zámkoch a v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a ako redaktorka časopisu Revue aktuálnej kultúry (RAK). Z maďarského jazyka prekladá najmä krásnu a umenovednú literatúru Ako prekladateľka sa podieľala na príprave viacerých antológií, ale aj literárnych podujatí a festivalov (ArsPoetica, Ars litera, Divadelná Nitra...).

Rozhovory a recenzie publikuje v denníku SME a v časopisoch RAK, Knižná revue, Dotyky; preklady uverejňuje v Romboide a v Revue svetovej literatúry. Za svoju poetickú tvorbu získala ocenenia v celoslovenských i medzinárodných literárnych súťažiach. Na vydanie pripravuje svoju debutovú básnickú zbierku.

E-mail: jitkaroznova@centrum.sk

 

Knižné preklady:

 • Ladislav Mednyánszky. Denníkové záznamy z rokov 1877 – 1918. 1. vydanie. Bratislava :  Slovenská národná galéria, 2007.

 • HUNGARIAN ART. Expressionistic Tendencies in Hungarian Contemporary Art 1980 – 2007. 1. vydanie. Bratislava : Danubiana Meulensteen Art Museum, 2007.

 • KUKORELLY, Endre: Údolie víl. 1. vydanie. Bratislava : Kalligram, 2006.

 • RAVASZ, József: Skutočnosť / Čačikamiben / Tény. 1. vydanie. Dunajská Streda :  Spolok rómskych spisovateľov a umelcov na Slovensku, 2004.

 • MONOSZLÓY, Dezső: Päť  ročných období lásky. 1. vydanie. Bratislava : AB-ART, 2001.

 • SZASZÁK, György: Košickí výtvarníci. 1. vydanie. Bratislava : AB-ART, 2000.

 • JARÁBIK, Balázs: Chánov kan-kán. 1. vydanie. Bratislava : Nadácia Pontis (publikácia pred vydaním).

Preklady divadelných hier:

 • PINTÉR Béla: Kráľovná zákuskov (A sütemények királynője, 2007)

 • Heinrich VON KLEIST: Penthesilea (2006) 

Preklady v zborníkoch a antológiách:

 • Antológia súčasnej rumunskej poézie. 1. vydanie. Bratislava : AB-ART, 2007.

 • ArsPoetica 2006. Medzinárodný festival poézie – International Poetry Festival Bratislava, Banská Bystrica 11. – 18. októbra. 1. vydanie. Bratislava : OZ Ars Poetica, 2006.

 • Podsvätie. Hung(a)ry Kitchen. 1. vydanie. Bratislava : Drewo a srd, 2004. 

Preklady ďalších prozaikov a básnikov:

 

Krisztina Tóth, Pál Ficsku, Kornél Hamvai, Miklós Mészöly, Ottó Tolnai, Anna Lesznai…