Fotó: © Ján Holubec, 2007

 

       
     

 

Előadói estjei:

 

Miért játszott a szíved... (József Attila emlékére;1985)

Jelentés a folyónak (összeállítás szlovákiai magyar költők verseiből; 1989)

Szerelmes hazatántorgás (összeállítás a szlovák rádió magyar adása részére;1994)
Vagyunk! (válogatás hazafias líránkból; 1999)

Rendületlenül (millenniumi összeállítás; 2000)

Sebed a világ (József Attila-műsor; 2005)

 

CD:

Szerelem

(Válogatás XX. századi magyar költők verseiből és népdalainkból), 2004

Verset mond: Csanaky Eleonóra

Énekel: Écsi Gyöngyi

 

József Attila Versek

Verset mond: Csanaky Eleonóra és Haraszti Mária

2005

 

Eddig kiadott művei:

 

Az Ifjú Szivek 50 éve (monográfia ) 2005

Vers- és prózamondók kézikönyve (Többekkel) 2006

 

Csanaky Eleonóra

 

(Diószeg, 1958. február 20.)

Újságíró, szerkesztő, fordító, előadóművész, vállalkozó

 

(Szülei: Ede, agronómus († 2007), Pethõ Ilona, htb. Férje: Mészáros Alajos, vegyész, egyetemi tanár. Gyermeke: Dávid Szilárd, 1996)

A szenci magyar gimnáziumban érettségizett,

a pozsonyi Komenský Egyetem magyar–német szakán tanári oklevelet szerzett.

1983–85 között a Hét kulturális hetilap nyelvi szerkesztője, 1985–90 között riportere, 1990-től az irodalmi rovat vezetője. 1991. I.-tól a Szabad Földműves Újság, később a Szabad Újság kulturális rovatának vezetője. Később a Szlovák Rádió magyar adásának szerkesztője.

Irodalom kritikákat, színi bírálatokat, művészportrékat írt, irodalmi összeállításokat szerkesztett a Csehszlovák, majd a Szlovák Rádió magyar adásának.

Tagja volt a Vág Irodalmi Színpadnak, a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub Zsebszínpadának, a Honismereti Kerékpártúrák Túraszínpadának.

 

 

A költő születésének 100. évfordulója alkalmából verseinek hihetetlen korszerűségét, sokszínűségét kívánta a két előadó megmutatni ezzel az összeállítással. Kimondottan azoknak készült, akik – egyedül vagy társaikkal – karosszékükben ülve szeretnének figyelmükkel adózni a gondolat szabadsága és a szó szépsége előtt. Minden korosztály talál a versek között kedvére valót – gyerekeknek szóló, játékos, szerelmes, létkérdéseket, társadalmi gondokat feszegető költeményeket egyaránt felvettek a CD anyagába. Hiszen József Attila mindenkinek képes azt a gondolatiságot, érzelemgazdagságot közvetíteni, amire éppen szüksége van: a legmélyebb emberi érzések kifejezésére képes játszi könnyedséggel. Költészete ezért is örök. (MEDIAN, 2005)

 

 
 

„Hiszem, hogy sokan vannak, akiknek lelkében a miénkhez hasonlóan visszhangzanak a magyar irodalom és népdalkincsünk gyöngyszemei – nekik szóljon, hozzájuk szálljon ez a válogatás. Talán nem hiú remény, ha abban bízunk: általuk a diákok is megszeretik ezeket az érzelemszárnyalásokat, hiszen amikor szerelmesek vagyunk, mindannyian költők szeretnénk lenni. A verseket összekötő népdalok csodálatos felerősítői a költemények lírai hangulatának. Az ébredő, kiteljesedő, vívódó-viaskodó, megtalált, elnyugvó s az örök nagy körforgásban újrainduló szerelem verseinek és dalainak tolmácsolói.”
(A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, 2004)

 
 

Vers- és prózamondók kézikönyve

 

A tartalomból:

Pódiumművészet – avagy az egyszemélyes színház;

A vers- és prózamondás értékelésének kritériumai;

Verseny vagy ünnep?; Minek alapján válasszunk?;

Hogyan dolgozzunk a szöveggel?

H. Mészáros Erzsébet: Emlék és varázslat; Bárdos Ágnes: Vallomásféle versmondói „pályafutásomról”; Kamenár Horváth Éva: Alázat és bátorság; Csanaky Eleonóra: Utam egy vershez;

Haraszti Mária: Kirándulásaim Nekeresd országba; Ajánlott irodalom.

A címlap Gál Attila Magánkiadás c. grafikájának felhasználásával készült.

(AB-ART, 2006; Fűzve; 15x21 cm, 176 oldal)

Az Ifjú Szivek 50 éve

„Csanaky Eleonóra Az Ifjú Szívek 50 éve című könyve gránitból emelt emlékkő. A megmaradás írásbeli dokumentuma. Az együttes létezését így már évszázadok múlva sem lehet letagadni. És milyen jó ez! Az elmúlt fél évszázadnak hány olyan – kulturális életünk számára nagyon fontos – eseménye, cselekedete, alkotói eredménye volt, amely nincs dokumentálva, és maholnap az emlékek is elmosódnak. Szolgáljon például e könyv mindannyiunk részére, és a lehető legszélesebb körben teremtse meg a kulturális tettek dokumentálásának igényét. Legyen egyben mindenki saját tetteinek krónikása is!”

(Takács András; Új Szó, 2005. XI. 16.)

(AB-ART, 2005; kötve; 21x27 cm)