Szíjjártó Jenőre emlékeztünk

 
 

Szíjjártó Jenő zeneszerző, karmester, népdalgyűjtő életútját idézték fel barátai, pályatársai és tisztelői december 16-án szombaton a társrendező Csemadok OV pozsonyi, Május 1. téri nagytermében halálának 20. évfordulója alkalmából. Beszédet mondott dr. Simek Viktor, a Magyar Kultúra Lovagja, majd Dunaský Géza, Hecht Anna és Jarábik Imre mondta el bensőséges, megható, személyes élményeit Szíjjártó Jenőről, s ezek az emlékezések valódi és hamisítatlan kultúrtörténeti adalékként szolgáltak, szolgálhatnak majd egy tervezett Szíjjártó emlékkönyv kiadásához. Kedves meglepetés volt Szíjjártó Albertinának, Szíjjártó Jenő unokájának a fellépése, aki a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Gimnázium hallgatója, és Haydn, Chopin, Illetve Debussy-műveket adott elő zongorán.

Szíjjártó Jenő népzenei gyűjtéseiből Maga Marianna szólista, majd a Csitári Menyecskekórus énekelt egy-egy csokorra valót. A Zoboralja zsérei női kar a zeneszerző népdalfeldolgozásaiból énekelt. Mindkét kórust dr. Simek Viktor vezeti.

Bemutatták a „Szíjjártó Jenő Válogatott művei” című, frissen megjelent CD hanghordozót, amelyen hazai és magyarországi kórusok előadásában hangazak fel a zeneszerző népdalfeldolgozásai, kórusművei, illetve hangszeres művei. A kiadványt a Median Kiadó és a Szíjjártó Jenő Művészi Öröksége Egyesület a hazai kórusoknak szánja annak bizonyságául, hogy Szíjjártó Jenő igényes kórusművei ma is időtállóak, fenségesek és előadhatóak lennének – azaz volna mit megmutatnunk a nagyvilágnak is hazai magyar kultúránk örökségéből. A CD-t végül minden jelenlévő megkapta ajándékba.

A rendezvény zárómomentumaként Szíjjártó Jenő, a zeneszerző fia mondott köszönetet a rendezvény létrehozóinak és közreműködőinek, egy-egy hatalmas csokor virággal megköszönve a jelenlétüket.

A megemlékezés a Szövetség a Közös Célokért Központi Irodája vezetőjének, Pogány Erzsébetnek, valamint munkatársainak köszönhetően baráti beszélgetésekre, emlékezésekre is alkalmat nyújtó fogadással zárult.

(Haraszti Mária)

 

Szíjjártó Jenő özvegye, fia, menye és unokája

   

Pogány Erzsébet köszöntője

Szíjjártó Jenő unokája, Albertina

A Zoboralja zsérei női kar, a Csitári Menyecskekórus és Maga Marianna szólista

Jarábik Imre emlékezik a zeneszerzőre és karnagyra

 Hecht Anna idézi fel a közös munkát

Dunajský Géza Szíjjártó Jenőre emlékezik

Fotók: Haraszti Mária

 

 

 

Szíjjártó Jenő

zeneszerző, karmester, népdalgyűjtő életútjáról

 2006. december 16-án délután 14 órától

a Csemadok Május 1. téri nagytermében

halálának 20. évfordulója alkalmából.

 

Beszédet mond

Dr. Simek Viktor, a Magyar Kultúra Lovagja

 

 Szíjjártó Jenőre emlékeznek barátai, pályatársai:

Dunajský Géza, Hecht Anna, Jarábik Imre

 

A Zoboralja zsérei női kar
és a Csitári Menyecskekórus

dr. Simek Viktor vezényletével

Szíjjártó Jenő műveiből és gyűjtéséből énekel

 

Bemutatjuk a frissen megjelent CD-hanglemezt, amely

Szíjjártó Jenő kórusműveiből
és népdalfeldolgozásaiból ad válogatást

  

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők:

a Szíjjártó Jenő Művészi Öröksége Egyesület

a Szövetség a Közös Célokért Központi Irodája

a Csemadok OV

a MEDIAN kiadó

 

 

Szíjjártó Jenő Gölnicbányán született 1919. július 17-én;  1986. július 28-án hunyt el Pozsonyban.

1941-től 1943-ig a pozsonyi Konzervatórium zeneszerzés szakán tanult Alexander Moyzesnél.

1943-ban tanulmányi ösztöndíjat kapott, és a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója lett. Kodály Zoltán (népzenei elemzés), valamint Visky János (zeneszerzés) és Ditrói-Csiba József (zongora) növendéke volt.

1945-ben egyrészt egészségi állapota, másrészt az ösztöndíj megszűnése miatt visszatért Szlovákiába.

1948-ban Nyitrán az általa rendezett és vezényelt nagyszabású Bach-koncerttel mutatkozott be.

1948-tól 1951-ig a pozsonyi Konzervatóriumban folytatta tanulmányait karmesteri szakon, Kornel Schimpl tanítványaként. 1951-ben kapott oklevelet.

Ugyanezen évtől a Csehszlovák Rádió zenei rendezője lett.

1953-tól zenei rendezői munkája mellett, 1954 elejétől pedig a Rádiótól elszakadva, teljes munkakörben dolgozott a NÉPES (Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes) karmestereként és művészeti vezetőjeként. 1954 áprilisi bemutatójukkal fergeteges sikert arattak, ám 1954 végén a Kulturális Minisztérium minden indokolás és magyarázat nélkül megszüntette a NÉPES-t.

Ezt követően a csehszlovákiai magyarság kulturális intézetében, a Csemadokban, valamint a Népművelési Intézetben dolgozott, majd 1955-ben visszatért a Csehszlovák Rádióba, ahol 1984-ig – nyugdíjba vonulásáig – zenei rendezőként dolgozott.

Az 1960-as évek elején a szlovákiai Nemzetiségi Fesztiválok alkalmával a Szlovák Filharmónia Zenekarát is vezényelte.

Rendezői munkája mellett a felvidéki népdalkincs gyűjtésével és lejegyzésével, továbbá zeneszerzéssel foglalkozott, kórusokat vezetett. A közel 500 dallamot tartalmazó népdalgyűjteménye a budapesti Zenetudományi Intézetben is megtalálható. Válogatott népdalgyűjtése 2001-ben a dunaszerdahelyi Nap Kiadó gondozásában Virágok vetélkedése címen látott napvilágot.

Hamar felismerte, hogy a felvidéki magyarság számára a nemzettudat megőrzésének záloga a magyar ajkú énekszó lehet. Ezért fordult figyelme a Felvidéken komoly hagyományokkal bíró kórusmozgalom felé. Magas színvonalú tanfolyamokat szervezett a kórusok karnagyai számára, ezzel segítve a szlovákiai magyar kórusmozgalom továbbélését.1961-ben nagy sikerrel mutatkoztak be kórusaink a Zselizi fesztiválon, ahol a kórusok záró számként Szíjjártó Jenő Békét akarunk kórusművét énekelték.

A Csemadok által 1965-ben életre hívott és máig a legrangosabb szlovákiai magyar kórusfesztivál, a galántai Kodály Napok állandó zsűrielnöke volt egészen haláláig. A fesztivál záróeseményeként felhangzó összkar vezénylésére minden alkalommal Szíjjártó Jenőt kérték fel. Kitartó munkával segítette az Ifjú Szivek Dal- és Táncegyüttes, valamint az 1964-ben alakult Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának (ma Vass Lajos Kórus) létrejöttét, amely ma is az egyik legelismertebb felvidéki magyar vegyeskar. 2003 júniusában a Magyar Rádió ún. „tartósított“ felvételt készített a kórussal, többek között az egykori alapító, Szíjjártó Jenő kórusműveiből is. Azokról a kórusműveiről, melyeket saját gyűjtésű népdalok felhasználásával komponált, a Magyar Rádió már 1983-tól több magyarországi, élvonalbeli énekkarral készített hangfelvételt.

Zeneszerzői életművében jelentős helyet foglalnak el a magyar költők versei által ihletett énekkari művei, valamint énekkarra és zenekarra írt művei is.

2005-ben életművéért megkapta a Szlovák Kultuszminisztérium különdíját.

2008. január 22-én Budapesten a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozták Szíjjártó Jenő szlovákiai magyar zeneszerzőnek, karnagynak.

 

Művei

 

Énekkari művek – a cappella

 

Gyermekkórusok részére

1.      Hét szlovákiai magyar népdal, 2 – 3 szólamú, népdalfeldolgozás (SÚĽUT) 1957

2.      Békét akarunk, Weöres Sándor versére 1960

3.      Piros alma mosolyog a dombtetőn, népdalfeldolgozás (OÚ) 1971

4.      Akkor szép az erdő, népdalfeldolgozás, (OÚ) 1977

5.      Három zoborvidéki magyar népdal, népdalfeldolgozás (és női kar) (OÚ) 1979

6.      A négy évszak, svit, Gyurcsó István és Dénes György verseire (OÚ) 1979

7.      Gyermeki óhaj, Csontos Vilmos versére (OÚ) 1979

8.      V máji, Ján Kostra versére, (Csehszlovák Rádió) 1980

9.      Z jarného náčrtníka, Milan Rúfus versére (Csehszlovák Rádió) 1980

10.    Déli felhők, Weöres Sándor versére, (Somorjai Gimnázium) 1985

11.    Újévi jókívánságok, Weöres Sándor versére (Somorjai Gimnázium) 1985

12.    Buba éneke, Weöres Sándor versére (Somorjai Gimnázium) 1985

13.    Marasztaló, Weöres Sándor versére (Váci Zenei Altalános Iskola) 1985

14.    Előre föl, Juhász Gyula versére (Váci Zenei Altalános Iskola) 1985

Női karok részére

 Ballada, Csontos Vilmos versére, 1983

Férfikarok részére

Két nyitravidéki katonadal, népdalfeldolgozás (SÚĽUT) 1957

Vegyeskarok részére

1.      Három katonanóta, népdalfeldolgozás (SÚĽUT) 1957

2.      Esti hangulat Zsérén, népdalfeldolgozás (SÚĽUT) 1957

3.      Békét akarunk, Weöres Sándor versére (OÚ) 1961

4.      Gímesi mezőben, népdalfeldolgozás (OÚ) 1968

5.      Öt kurta kórus, népdalfeldolgozás (OÚ) 1973

6.      Magyar katonadalok, népdalfeldolgozás (Ifjú Szivek) 1974

7.      A meséről, Weöres Sándor versére (OÚ DS) 1980

8.      Magas a rutafa, népdalfeldolgozás (OÚ) 1980

9.      Az anyai szó, Gyurcsó István versére, (CSMTKÉ)1984

10.    Csallóköz, Dénes György versére, 1985

 

Énekkarra (szólóhangra) és  zenekarra írt művek

 

1.      Zoborvidéki lakodalmas, népdalfeldolgozás, (Ifjú Szivek) 1956

2.      Ifjú szívvel, népi mondókákra, (Ifjú Szivek) 1959

3.      Lakodalmas, Nyitravidéki szokások, (Ifjú Szivek) 1962

4.      A pincénél, népdalfeldolgozások, (Ifjú Szivek) 1963

5.      Köszöntő, népek barátsága, nemzetközi motívumokra, (Ifjú Szivek) 1965

6.      Szentiváni tűzugrás, népdalfeldolgozás, (Ifjú Szivek) 1966

7.      Májfaállítás, népdalfeldolgozás, (Ifjú Szivek) 1966

8.      Két magyar népdal, népdalfeldolgozás, (SĽUK) 1966

9.      Két nyitravidéki magyar népdal, (Csehszlovák Rádió) 1976

10.    Két zoborvidéki magyar népdal, népdalfeldolgozás (Csehszlovák Rádió) 1976

11.    Négy szlovák katonadal, népdalfeldolgozás, (Csehszlovák Rádió)1978

12.    Este van, szlovák népdalfeldolgozás (Csehszlovák Rádió) 1978

13.    Pásztor és betyár, népdalfeldolgozás, (Ifjú Szivek) 1978

14.    Nadlacká turnička, népdalfeldolgozás, (Csehszlovák Rádió) 1980

15.    Nem anyától lettél, szoprán és népi zenekar számára (Csehszlovák Rádió) 1980

 

Gyermekdalok, megzenésített versek, 1962–1964

 

1.      Móra Ferenc versei: - Sétálni ment Panka;  Este

2.      Weörös Sándor versei: Szüret után, Kutya-tár

3.      Gyurcsó István versei: Tücsökzene;  Tél; Békanóta; Pataknóta; Verébnóta; Itt a tavasz; Reggeli vers

 

Népdalgyűjtései

 

- az 1942–43-as iskolaévben diákoktól gyűjtött népdalok 92 dallam

- Nyitra környéke, 11 helységből 280 dallam

- Gömör, 8 helységből 74 dallam

- Mátyusföld, 1 helységből 1 dallam

- Nógrád, 2 helységből 9 dallam

- Alsó-Garam vidéke, 2 helységből 12 dallam

- Zemplén és Bodrogköz, 1 helységből 4 dallam

 

Kiadott művei

 

Az Anyai Szó – kórusgyűjtemény, megjelent 1989 -ben a Csemadok kiadásában

Virágok Vetélkedése - válogatás népzenei gyűjtéseiből, kiadta a Nap kiadó 2001-ben

Vokális művek - 10 művének felvétele CD-n, kiadta a MUSIK MASTER, a Szíjjártó Jenő Művészi Öröksége Egyesület közreműködésével

Szíjjártó jenő Válogatott művei (CD; MEDIAN, Pozsony 2006)

Szíjjártó Jenő: Megzenésített gyermekversek. Langstein Kovács Erzsébet rajzaival.  (Kottásfüzet, Median, uo. 2008)

Vissza